Opis projektu

Opis projektu

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 12 techników z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.12.2019 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 1236 uczniów, 80 nauczycieli kształceniaWięcej oOpis projektu[…]